Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

Selecteer hier een wijk

ods De Achtbaan

Luiterf 2, Amersfoort, Nederland

so Mulock Houwer

Lageweg 4-8, Amersfoort, Nederland

so Dr. A. van Voorthuysenschool

Clarenburg 1, Leusden, Nederland

Leusden

sbo Dr. M. van der Hoeveschool

Ringweg Kruiskamp 106, Amersfoort, Nederland

obs DaVinci Eemland

Triangelstraat 156, Amersfoort, Nederland

obs De Weesboom

Raadhoven 3, Amersfoort, Nederland

obs De Vlindervallei

Evertsenstraat 39, Amersfoort, Nederland

obs ’t Spectrum

Ariaweg 115, Amersfoort, Nederland

ods De Magneet

Dollardstraat 141, Amersfoort, Nederland

ods De Magneet

Maasstraat 2, Amersfoort, Nederland

obs De Meander

Het Avontuur 45, Amersfoort, Nederland

obs Joost van den Vondel

Huijgenslaan 41, Amersfoort, Nederland

ods De Gondelier

Zwartsluiskade 2, Amersfoort, Nederland

obs De Dubbelster

De Weergang 2, Amersfoort, Nederland

obs De Border

Watersteeg 87, Amersfoort, Nederland

ojs De Bieshaar

Kraailandhof 3, Hoogland, Nederland

so De Kolibrie

Schrikslaan 20, Soest, Nederland

Soest

obs De Zevensprong

Bruispad 1, Amersfoort, Nederland

obs De Wijde Wereld

Wiekslag 102, Amersfoort, Nederland

obs Atlantis

Oceaan 4, 3825 Amersfoort, Nederland

obs De Kosmos

De Bovenkruier 1, Amersfoort, Nederland

Meerkring Openbare Basisscholen in Amersfoort


Centraal staan de 3 O’s: ontwikkelen, ontmoeten en ontplooien. Deze zijn in alle scholen van de Stichting terug te vinden. Meerkring gelooft in ieders kracht en gaat uit van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Meerkringscholen zorgen voor eigentijds, maatschappelijk betrokken onderwijs in een veilige leeromgeving. Kinderen worden gestimuleerd te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Leerkrachten geven ieder kind persoonlijke aandacht en betrekken ouders bij het leerproces. Samen wordt gewerkt aan een inspirerende sfeer die enthousiaste en trotse kinderen oplevert. Kinderen die het beste uit zichzelf halen, weten wat inzet, respect voor elkaar en een gezamenlijke verantwoordelijkheid betekent. Meerkringscholen bouwen en vertrouwen op de kracht van leerlingen, leerkrachten, ouders en samenleving.