Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

Contact


Sinds 2014 woont Meerkring samen met de schoolbesturen van KPOA, Eem-Vallei Educatief en Monton.
Samenwonen bevordert het samenwerken. Daar plukken we dagelijks de vruchten van. 
Het College van Bestuur wordt gevormd door dhr. Willem Kuijpers en dhr. Christian van den Brink.

Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

033 479 98 17
info@meerkring.nl
www.meerkring.nl

KVK: 32105796
Fiscaalnr: 814009062

Selecteer hier een school in jouw buurt:
openbaaronderwijsamersfoort.nl