Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

Over Meerkring


Meerkring is het bestuur van de openbare scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs in de gemeente Amersfoort. Onze scholen zijn verspreid over de hele gemeente zoals je op het overzichtskaartje in deze website kunt zien en hebben ieder een eigen identiteit en profilering.

Onze naam Meerkring maakt duidelijk dat de openbare scholen meerwaarde bieden. Wij vinden dat kinderen voor een goede toekomst méér nodig hebben dan alleen kennis. Op basis van wederzijds respect, tolerantie en betrokkenheid in de beschermende kring van de school kunnen zij zich in een veilige omgeving ontwikkelen, elkaar ontmoeten en zich ontplooien. Onze scholen kenmerken zich door openheid, toegankelijkheid en vertrouwen.

Meerkringscholen zijn openbare scholen.

Ze staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, godsdienst of geaardheid.

Meerkringscholen betrekken de ouders bij het onderwijs.

Het kind is daarbij de schakel. Goed openbaar onderwijs maken we samen.

Meerkringscholen zijn wijkscholen.

Onze scholen zijn onderdeel van de wijk waarin ze staan, er is een bibliotheek gevestigd of andere activiteiten buiten schooltijd vinden er plaats.

Meerkringscholen zijn verfrissende scholen.

Wij laten een eigen geluid horen en dat geluid laten de scholen elk op hun eigen wijze horen.

Meerkringscholen zijn transparante scholen.

Wij laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.

Meerkringscholen, ook voor levensbeschouwing en godsdienst.

Vanuit onze openbare identiteit bieden wij ruimte om kennis te maken met verschillende levensbeschouwelijke en godsdienstige stromingen.