Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

obs DaVinci Eemland


DaVinci Eemland, top onderwijs met kijk op talent, is het expertisecentrum voor hoogbegaafde leerlingen uit de regio Eemland. DaVinci Eemland verzorgt reeds geruime tijd parttime en fulltime onderwijs voor gediagnosticeerd (hoog-)begaafde leerlingen in de groepen 1 t/m 8 die om uiteenlopende redenen onvoldoende kunnen renderen van het reguliere basisonderwijs. De drie kerndoelen zijn: Leren leren, leren denken en leren (voor het) leven.

Fulltime

Bij DaVinci Eemland fulltime, op locatie Triangelstraat 156-158 te Amersfoort, worden de zogenaamde Denksleutels en het Tasc Wiel ingezet. Beide methodes dagen de leerlingen met hogere denkvragen uit om het creatief denkproces te stimuleren. De leerlingen op DaVinci Eemland fulltime volgen dagelijks en 5 dagen per week hoogbegaafden onderwijs.

Parttime

In het DaVinci Eemland parttime, op de locaties van ods De Gondelier, obs Joost van den Vondel en obs De Egelantier wordt cognitieve uitdaging geboden in de vorm van projecten, die over uiteenlopende onderwerpen gaan. Het werken aan projecten zorgt bij het DaVinci Eemland parttime onderwijs voor extra uitdaging naast de reguliere basisschoolklas. De kinderen gaan er één ochtend in de week naar toe en werken er op projectbasis aan verrijkende opdrachten tijdens de zgn. DaVinci-tijd.

Open dagen 2017/2018

7 november 2017 – 9.00 tot 12.00 uur
13 februari 2018 – 9.00 tot 12.00 uur
9 maart 2018 – 9.00 tot 12.00 uur
15 mei 2018 – 9.00 tot 12.00 uur
12 juni 2018 – 9.00 tot 12.00 uur