Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

obs De Dubbelster


De Dubbelster, waar we samen met uw kleine ster het heelal ontdekken, is een kleinschalige openbare basisschool in Kattenbroek. De school is op 1 augustus 1975 gestart in Hoogland en kreeg in 1991 haar nieuwe behuizing in Kattenbroek. De school bestaat dus al ruim 40 jaar. De Dubbelster biedt onderwijs op maat in een veilige leeromgeving. De naam “De Dubbelster” symboliseerde bij de start van de school de integratie tussen lagere- en kleuterschool tot basisschool. Een dubbelster ziet er aan de hemel uit als één ster, maar wie nauwkeurig kijkt, ziet dat het er twee zijn.

Europees Samenwerkingsverband

De samenleving houdt niet op bij de grens van ons land; wij kijken met de kinderen verder. Daarom doen wij al geruime tijd (vanaf 2001) mee aan door het Europees Platform gesubsidieerde Europese samenwerkingsprojecten. Wij hebben contacten met scholen in Italië, Spanje, Engeland, Ierland en IJsland en werken met hen samen aan thema’s rond cultuur en schoolontwikkeling. De voertaal van de projecten is Engels.

Sinds enkele jaren hebben we officieel het label van VVTO school (VVTO= vroegtijdig vreemde talen onderwijs). De ontwikkeling van VVTO Engels is mede mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Platform: internationaliseren in het onderwijs. Vanaf groep 1 krijgen onze leerlingen onderwijs in de Engelse Taal.

Het gebouw

De school bevindt zich in de wijk Kattenbroek – op de grens met Hoogland.