Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

obs De Kosmos


De Kosmos, is een eigentijdse Montessoribasisschool. Er wordt gewerkt vanuit de visie: alles is leren. Wij willen recht doen aan het brede leerproces van kinderen dat verder gaat dat het behalen van cognitieve prestaties. Vier uitgangspunten zijn daarbij leidend:

  • Vrijheid in gebondenheid
  • Leer het mij zelf te doen
  • Het kind als kompas
  • Leren in een voorbereide omgeving.

Binnen de Meerkringscholen is dit de enige niet-openbare school.

Neo-Montessoriaans onderwijs

Maria Montessori ontwikkelde een onderwijsvorm, waarin kinderen door het aanbieden van een rijke omgeving worden geprikkeld en uitgedaagd om te leren. In dit traditionele Montessorionderwijs zijn naast de Montessorimaterialen geen andere lesmethodes aanwezig. In een eeuw is echter het nodige veranderd.  Wij hebben daarom de keuze gemaakt om het traditionele uitgangspunten te combineren met de inzichten en eisen van de huidige tijd.

Wij spreken daarom van neo-montessoriaans onderwijs. Dat betekent dat we moderne methoden en materialen inzetten, interactief leren en leer- en denkstrategie├źn een belangrijke plaats geven, naast individueel werken ook kinderen op een doelmatige wijze leren samenwerken en een belangrijke plaats geven aan culturele en kunstzinnige vorming.

Het gebouw

De Kosmos is prachtig gelegen aan de rand van Park Schothorst, een groen gebied in Amersfoort Noord (Hoogland). De school heeft twee zonnige schoolpleinen en grenst aan een park. De blauwe vloer vormt het hart van het halfronde schoolgebouw. Hier vinden alle gezamenlijke activiteiten plaats. Rondom deze blauwe vloer liggen de lokalen, met daarachter de schooltuinen en het park.

Open dagen

17 januari 2018
9 maart 2018
16 april 2018
18 juni 2018