Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

obs De Meander


De Meander, sterk in circuitonderwijs,  ligt midden in Kattenbroek, de wijk van Amersfoort die bekend staat om zijn bijzondere woningen. De school heeft zich gespecialiseerd in het circuitonderwijs. Met het hele team helpen wij de kinderen hun plek in de wereld te ontdekken. Hun talenten zijn hun belangrijkste bezit en dat mogen ze binnen het circuitonderwijs flink gebruiken.

Circuitonderwijs

De naam De Meander is niet toevallig gekozen. Deze staat synoniem voor het verloop in de ontwikkeling van kinderen: als het ‘meanderen’ van een rivier. In het circuitonderwijs is er ruimte om te meanderen. Kinderen worden gestimuleerd hun talenten en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. De leerstof wordt op verschillende manieren aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met leerstijl, niveau, tempo en belangstelling. De leerlingen mogen over het algemeen zelf kiezen op welke manier zij bepaalde leerstof willen oefenen. Op deze wijze proberen we tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen. We leren immers niet allemaal op dezelfde manier. Door deze werkwijze is het mogelijk om kinderen de gelegenheid te bieden eigen voorkeuren te ontwikkelen en ook samen met anderen te leren en te oefenen.

Het gebouw

De school is ontworpen door Ashok Bhalotra, die als stedenbouwkundige ook de geestelijk vader van Kattenbroek is. Voordat de eerste schetsen op papier stonden is er veel overleg geweest tussen architect en schoolleiding. Dit heeft mede geresulteerd in een prachtig schoolgebouw met zeer eigen kenmerken. Een fijne plek om te werken, voor jong en oud.

Open dagen

25 oktober 2017
22 november 2017
24 januari 2018
9 maart 2018
28 maart 2018
25 april 2018
6 juni 2018