Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

obs De Vlindervallei


De Vlindervallei, de kleurrijke buurtschool, dichtbij het oude centrum van Amersfoort in de wijk Kruiskamp. We zijn kleurrijk omdat we een afspiegeling zijn van de diversiteit in de wijk. De buurtschool omdat we kleinschaligheid nastreven waar persoonlijk contact makkelijk te maken is.

Met accent op de basisvaardigheden

De Vlindervallei wil kinderen een goede basis bieden voor hun verdere leven en ontplooiing in brede zin, door het aanspreken en ontplooien van hun maximale ontwikkelingsmogelijkheden in een gelukkige, veilige en sociale schoolgemeenschap. Het accent van het onderwijs op de Vlindervallei ligt op het verwerven van de basisvaardigheden. De computer neemt in het onderwijs een ondersteunende rol in. De school bezit een modern intern netwerk, waarbij communicatie tussen groepen onderling mogelijk is, met gebruikmaking van gedeelde programma’s en gebruik van internet voor het verzamelen van gegevens voor werkstukken.

Het gebouw

Midden in de wijk Kruiskamp staat het schoolgebouw van De Vlindervallei. Een prachtig nieuw schoolgebouw. Met oog voor het verleden en zicht op de toekomst in een mooie nieuwbouw. De renovatie van een jong monumentaal schoolgebouw is hand in hand gegaan met futuristische nieuwbouw. Het gebouw biedt onderdak aan de brede school voor kinderen uit de wijk en de omliggende wijken met zoveel mogelijk partners onder één dak. Partners die rechtstreeks verbonden zijn aan de ontwikkeling van of bij de opvoeding van de kinderen bij ons op school. In ons gebouw werken wij onder andere samen met de SKA en de bibliotheken Eemland. De SKA (Stichting Kinderopvang Amersfoort) verzorgt de voorschool in de wijk en biedt Buitenschoolse Opvang aan.

Open dagen

Scholentocht op 23 november 2017
9 maart 2018