Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

obs De Weesboom


De Weesboom, kunst- en cultuurschool.  is een kleinschalige school met een sterk kunst- en cultuurprogramma en alles wat daarmee samenhangt. Samen met uw kind gaan we op weg en geven we inspirerend en uitdagend onderwijs. Bovendien rusten wij uw kind onderweg uit met de bagage die het nodig heeft om in onze moderne maatschappij op ieder niveau een rol te kunnen spelen. Zo reizen we met uw kind langs de 7 essentiële vaardigheden van de 21ste eeuw: communicatie, samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, kritisch denken, probleem oplossend denken, sociale en culturele vaardigheden.

Kunst- en cultuureducatie

Wij ondersteunen en begeleiden leerlingen, samen met hun ouders en verzorgers, in hun ontwikkeling en hun leerproces zodat ze zelfstandig en verantwoordelijk in de samenleving staan en hun keuzes weldoordacht kunnen maken. Wij bieden ze positieve stimulansen in een veilige leef- en leeromgeving. Kunst- en cultuureducatie dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom vormen ze een rode draad door de hele school. Drie keer per schooljaar doen de kinderen mee aan een kunstproject. Hierdoor komen ze in aanraking met verschillende disciplines en leren ze samen te werken, elkaar te helpen en te inspireren.

Het gebouw

De school ligt in een rustig deel van de wijk Schothorst-Noord. De naam Weesboom is ontleend aan het feit dat de school is gebouwd op voormalige landbouwgrond. De weesboom is een balk of paal die boven op het hooi op de hooiwagen werd gelegd (en aan de voor- en achterkant met touwen aangehaald) om het hooi bij elkaar te houden. Symbolisch houdt onze Weesboom de kinderen bij elkaar.

Open dagen

11 september van 9.00 tot 10.00 uur
25 oktober van 9.00 tot 10.00 uur
13 november van 9.00 tot 10.00 uur
15 januari van 9.00 tot 10.00 uur
7 februari van 9.00 tot 10.00 uur
9 maart van 9.00 tot 11.30 uur
9 april van 9.00 tot 10.00 uur
13 juni van 9.00 tot 10.00 uur