Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

obs De Zevensprong


De Zevensprong, waar elk talent telt. Met onze nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling Leefstijl stimuleren wij het: samen leven, een goede samenwerking, het kunnen zijn wie je bent en het uiten van je gevoelens in een uitdagende omgeving. We besteden veel aandacht aan een veilig schoolklimaat. Het is belangrijk dat kinderen, ouders en teamleden zich thuis voelen op De Zevensprong en dagelijks daar met veel plezier naar toe gaan.

KOM-school

De Zevensprong is een KOM-school. De naam staat voor kind ontwikkeling op maat en is afgeleid van TOM (teamontwikkeling op maat). Het kind staat namelijk centraal in zijn of haar leerproces. Een TOM-school onderscheidt zich van andere basisscholen door de wijze waarop ze het onderwijs organiseren en hun personeel inzetten. Het onderwijssysteem kenmerkt zich door een duidelijke structuur en een heldere organisatie. Deze biedt de kinderen houvast; ze weten wat ze moeten doen en wanneer. Door de duidelijke regelmaat en het vaste ritme van blokken van een half uur is er in de groepen veel rust en een goede werksfeer.

Het gebouw

In de wijk Schothorst staat tegenover het wijkcentrum de Trefhorst een schitterend schoolgebouw waar De school in-de-wijk-in-de-school De Zevensprong is gehuisvest.

 Open dagen

24 november 2017
15 januari 2018
9 maart 2018
24 mei 2018
8 juni 2018