Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

obs Joost van den Vondel


Joost van den Vondel, de openbare basisschool in het Bergkwartier, een eigentijdse, gezellige en dynamische openbare basisschool.

Vreedzame school

We besteden veel aandacht aan een veilig schoolklimaat. Daarbij gebruiken we de methode De Vreedzame School, gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De kinderen worden zich bewust van de eigen identiteit binnen de groep, binnen de school en binnen de maatschappij.

Op onze school bestaat de mogelijkheid om (hoog)begaafde kinderen te laten deelnemen aan een Plusklas. DaVinci Eemland Parttime is een plusklas voor (hoog)begaafde kinderen uit de groep 1 t/m 8 van de basisschool. De lessen vinden onder schooltijd plaats, één dagdeel per week.

Het team van de Joost van den Vondel werkt samen in professionele leergemeenschappen. Dit is een team van leraren:

  • die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leren en ontwikkelen van leerlingen;
  • waarin leraren initiatieven nemen voor de eigen professionaliseren en collectief leren;
  • waar leraren werken die gemotiveerd, betrokken en bevlogen zijn en blijven;
  • die al hun talenten in gezamenlijkheid inzetten voor de brede ontwikkeling van de leerlingen.

Het gebouw

De school ligt in Amersfoort-Zuid. Het nabije voedingsgebied van de school wordt begrensd door de Leusderweg, Utrechtseweg en Hugo de Grootlaan. Het gebouw ligt in het Bergkwartier. Maar ook ouders uit andere delen van de stad weten de Joost van den Vondel te vinden.

Open dagen

4 oktober 2017
22 november 2017
17 januari 2018
9 maart 2018
16 mei 2018
20 juni 2018