Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

obs ’t Spectrum


’t Spectrum, wij geloven in ieders kracht daarom werken we in alle groepen planmatig en met een gedifferentieerd aanbod. Dat doen we met een basis-, plus en min groep. De kinderen die extra verrijking en ondersteuning nodig hebben, krijgen uitleg aan de instructietafel. Deze instructies zijn gepland en op basis van observaties en toetsen.

Onderwijs gericht op goede resultaten bij de basisvakken

In alle groepen wordt extra aandacht besteed aan woordenschat, omdat voor alle kinderen geldt dat taal de sleutel is tot succes in het onderwijs. Er wordt gewerkt met het directe instructiemodel en instructiegroepjes in de groepen. In de kleuterbouw zoveel mogelijk spelenderwijs. Het onderwijs is gericht op goede resultaten bij de basisvakken en wij willen dat onze kinderen steeds meer zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat begint al in de kleutergroepen en werkt door tot weektaken in de bovenbouw..

Het gebouw

’t Spectrum staat in de Ariabuurt van Schuilenburg en is deel van het Scala. Het schoolgebouw is het werkelijke middelpunt van de wijk, het is een school midden in de wijken Schuilenburg, Randenbroek en het Hogekwartier. Op de ABC school, het Scala, wordt er samengewerkt, waardoor er meer mogelijk wordt. Zo is er een mooi naschools aanbod met muziek, toneel, de toptijdklas, de profijtklas en een huiswerkklas. Het schoolgebouw is modern en biedt veel mogelijkheden door extra ruimtes. Wij vormen samen met Partou een kindcentrum voor alle kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.