Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

ods De Achtbaan


De Achtbaan, de participatieschool voor ouder & kind, startte op 1 januari 1989 met negen kinderen. Vanaf 2005 is de school officieel een Daltonschool. De school is stabiel in leerlingaantal; de meeste van onze kinderen komen uit de wijk Zielhorst.

Daltonschool

De Achtbaan is een Daltonschool. Een Daltonschool is een ‘gewone’ basisschool voor ‘gewone’ kinderen met als doel om er voor te zorgen dat ieder kind optimaal wordt voorbereid op de verdere toekomst, de vervolgopleiding en de maatschappij. Het verschil is echter dat op een Daltonschool vanuit een gezamenlijke pedagogische visie wordt omgegaan met de leerlingen en de leerstof. Daarbij is een doorgaande lijn in aan te leren vaardigheden van groep 1 t/m 8 van essentiëel belang.

Het werken volgens de vijf Dalton kernwaarden, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit, geeft kinderen de gelegenheid zich zelfstandig en samenwerkend te ontwikkelen en biedt alleruimte voor onderlinge verschillen.

Het gebouw

De Achtbaan staat in het midden van de wijk Zielhorst en bestaat uit een hoofd- en een bijgebouw. De hallen van het gebouw doen dienst als ‘stilte’ of ‘overleg’ ruimten zodat kinderen zelfstandig of samen aan taken kunnen werken. Ook is er een speelzaal die gebruikt wordt voor gymlessen, weeksluitingen en andere feestelijke gelegenheden.

Open dagen 2017/2018

17 november 2017
26 januari 2018
9 maart 2018