Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

ods De Gondelier


De Gondelier, prikkelen tot ontwikkelen, is in 2002 gestart in de nieuwbouwwijk Vathorst. De Gondelier maakt deel uit van het ABC-cluster Laak, waarin een zorgaanbod wordt gedaan voor kinderen van 0 tot 14 jaar. De Gondelier werkt in dit cluster samen met een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en een organisatie voor de voor- en naschoolse opvang.

Daltonschool

De Gondelier mag zich sinds 2005 officieel Daltonschool noemen. Bij deze onderwijsvorm leren we een kind om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen ontwikkeling. De principes zelfstandigheid, vrijheid (in gebondenheid) en samenwerken staan hoog in het vaandel. De hele schoolorganisatie is afgestemd op het vertrouwen in de leerlingen. Op onze school werken we in alle groepen volgens de daltonkernwaarden. Ze hebben namelijk allemaal te maken met vaardigheden die je later (op de middelbare school en daarna, maar zeker op je werk) nodig hebt.

ABC en het onderwijs

De Gondelier werkt aan de verdieping van het onderwijsaanbod op het terrein van de creatieve vakken. De school maakt voor deze vakken gebruik van de specialismen die bij de personeelsleden aanwezig zijn en die eventueel van buiten aangetrokken kunnen worden. Hierdoor krijgen de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 een optimaal onderwijsaanbod voor ICT, drama, tekenen, handvaardigheid, koken, dans en muziek aangeboden.

Het gebouw

De Gondelier is gehuisvest in brede school De Laak in de wijk Vathorst aan de Zwartsluiskade 2. De andere ‘bewoners’ zijn PC-basisschool De Vuurvogel, kinderdagverblijf Humanitas en Partou die de peuterschool en de voor- en naschoolse opvang verzorgt. Daarnaast wordt het gebouw gebruikt door sportverenigingen, sociale instellingen en een kerk. De Gondelier heeft een eigen ‘vleugel’ in gebruik in De Laak.

Open dagen

De open (peuter)ochtenden staan gepland op:
10 oktober 2017
20 november 2017
6 februari 2018
9 maart 2018
15 mei 2018