Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

ojs De Bieshaar


De Bieshaar stimuleert samen ondernemen.  Sinds 2002 zit de school in een nieuw gebouw, maar De Bieshaar is al ruim dertig jaar een begrip in Hoogland.

Jenaplan

De Bieshaar wil de kinderen optimaal in hun ontwikkeling stimuleren door een krachtige, solide werkomgeving te creëren. Dit doet de school aan de hand van het Jenaplanconcept. De zorg voor een veilig leef- en werkklimaat staat bij ons centraal zodat de kinderen zich veilig en geborgen kunnen voelen op school. Dat is het uitgangspunt van Jenaplan. Ook ouders moeten zich op De Bieshaar thuis voelen, door mee te praten, mee te denken, en mee te helpen. Dat is samen ondernemen.

In het Jenaplanonderwijs wordt gewerkt met een ritmisch weekplan. Dat weekplan bevat onder andere de vier basisactiviteiten: kringgesprek, werk, spel en viering. Door een bewuste indeling van de tijd ontstaat er een herkenbare regelmaat en structuur met een evenwichtige verdeling van inspannende en ontspannende activiteiten. Zo ontstaat er een herkenbare regelmaat en structuur waarin de kinderen zich thuis kunnen voelen.

Het gebouw

De Bieshaar is de groenste school van Amersfoort en draagt sinds 15 februari het certificaat Milieu en Natuur. Het certificaat is onderdeel van het vignet Gezonde School. Op groene schoolplein mét moestuin hebben de kinderen een plek om te spelen, maar ook om te leren. De moestuin wordt zelfs gebruikt als buitenlokaal. In het schoolgebouw bevinden zich ook het kinderdagverblijf Bubbles en de buitenschoolse opvang De Blauw Wants.