Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

so Dr. A. van Voorthuysenschool


Dr. A. van Voorthuysenschool, niet overvragen maar wel vragen. De school biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Geen twee kinderen zijn gelijk. Slechts in algemene zin kunnen we zeggen dat onze leerlingen blijvende beperkingen hebben bij het aanleren van vaardigheden en het verwerven van kennis. De Dr. A. van Voorthuysenschool is erop gericht om de zelfstandigheid zo groot mogelijk te laten worden, waarmee de afhankelijkheid van anderen zo klein mogelijk wordt.

De onder-, midden- en bovenbouw

De vier- tot zesjarige leerling komt binnen in de onderbouw. In deze groep leert het kind om naar school te gaan. Welk ritme kent de dag, wat wordt er allemaal gedaan en wat wordt van het kind verwacht. In deze groep worden kinderen nog veel geholpen met allerlei vanzelfsprekende vaardigheden. Ook wordt er gekeken wat de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind zijn. Kinderen vanaf 7 jaar zitten in de middenbouw. In deze groep wordt meer leergericht gewerkt al hebben nog veel kinderen verzorging nodig. De groepssamenstelling wordt zo gemaakt dat er voor elk kind een kans en uitdaging is om zich op alle gebieden verder te ontwikkelen. Wij zien heel nadrukkelijk leerkansen in de diversiteit van de groep. Na de middenbouw komt de bovenbouw. In feite functioneert deze groep op dezelfde wijze. Leerlingen in de bovenbouw zijn minimaal 9 jaar. De zelfredzaamheid van de kinderen wordt groter en er wordt ook meer van ze verwacht.

Het gebouw

Per 1 maart 2017 zijn wij verhuisd naar onze nieuwe locatie in Leusden aan de Clarenburg 1 aan de rand van de wijk Zwanenburg. Vlakbij het natuurgebied van de Schoolsteegse bosjes en een prachtig uitzicht.