Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

so De Kolibrie


De Kolibrie, biedt meer ondersteuning dan binnen regulier onderwijs geboden kan worden. Het is een cluster-4-school in Soest die intensieve begeleiding biedt aan leerlingen van 9 tot en met 12 jaar, met een lichtverstandelijke beperking. Het streven is leerlingen gedurende een periode van maximaal twee jaar schoolvaardig te maken, zodat ze kunnen doorstromen naar regulier speciaal onderwijs.

De groepen

De school heeft op dit moment vier groepen van maximaal zes leerlingen. Elke groep wordt begeleid door een leerkracht en een gedragsondersteuner. Centraal in de begeleiding staat het aanleren van basale schoolse vaardigheden die een voorwaarde zijn om tot ontwikkeling te komen binnen het regulier speciaal onderwijs.  De Kolibrie is een combinatie van zorg en onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Arkemeyde.

Het gebouw

De Kolibrie is gehuisvest in het gebouw van De Lasenberg in Soest, school voor voortgezet speciaal onderwijs in Amersfoort. Er is geen foto beschikbaar omdat deze locatie zich binnen een ander gebouw bevindt.