Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

sbo Dr. M. van der Hoeveschool


Dr. M. van der Hoeveschool, kinderen moeten er zich thuisvoelen. Het is een school voor speciaal basisonderwijs en staat net buiten het centrum van Amersfoort. De leerlingen krijgen veel begeleiding in kleine groepen. Het onderwijs is goed afgestemd op wat elke leerling nodig heeft. Daarbij richten we ons nadrukkelijk op de mogelijkheden van de kinderen en hebben we daar hoge verwachtingen van. Het zorgt ervoor dat onze leerlingen goede prestaties leveren en daar trots op zijn.

Speciale zorg

Basisscholen bieden passend onderwijs aan een grote groep leerlingen. Heeft een leerling echter méér begeleiding nodig, dan kan hij/zij die begeleiding bij ons op school krijgen. De speciale zorg die de kinderen nodig hebben, kan de basisschool niet bieden. Het gaat daar te snel, de groepen zijn vaak te groot en het onderwijs is vaak onvoldoende afgestemd op wat moeilijk lerende kinderen nodig hebben. Om zich goed te kunnen ontwikkelen hebben onze leerlingen intensieve begeleiding nodig. Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen in: leerstijl, leertempo, instructiebehoefte, ondersteuning en zelfstandigheid.

Het gebouw

De school beschikt over twee royale gebouwen en een eigen gymzaal. Verder is er bij beide gebouwen heel veel ruimte om veilig buiten te kunnen spelen. Voor de leerlingen is die ruimte heel stimulerend.