Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

so Mulock Houwer


Mulock Houwer, accepteert het verschil. Deze school biedt speciaal onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen van groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool. Acceptatie en geduld staan op de Mulock Houwer voorop. Hoe moeilijk een kind het ook heeft, als het krijgt wat het nodig heeft, bloeit het op. Bijzondere kinderen verdienen speciaal onderwijs. Mulock Houwer accepteert het verschil.

Ons motto: Gewoon waar het kan en speciaal waar nodig

Wij begeleiden leerlingen in de ontwikkeling, aansluitend op de mogelijkheden zodat ze kunnen functioneren binnen de kaders die de samenleving stelt. Alle leerlingen worden positief benaderd, want ze moeten (weer) met plezier naar school toe komen. Elke dag is daarom een nieuwe kans! Het hele team doet zijn uiterste best om al het mogelijke uit iedere leerling te halen. Wij kijken naar de goede dingen van ieder kind en werken altijd vanuit een positieve insteek.

Het gebouw

De school is gevestigd in een prachtig, open en licht gebouw en beschikt over een ruime centrale hal, tien leslokalen, een technieklokaal, kooklokaal, speeldak, groot schoolplein, diverse kantoren en gymzaal.